Web-utvikling

Bruker du Excel til litt for mye? Mangler du oversikt i hverdagen?
Vi lager spesialtilpasset applikasjoner som effektiviserer din hverdag!

Tilpasset dine behov

Vi lager det du måtte ønske, tilpasset dine behov.

Vi lager alt fra fullverdige applikasjoner til enkle integrasjoner. Vi har skrevet kode som i dag bruker i flere land.

Dette kan være alt fra enkle skjema til mer avanserte prosesser. Vi har lang erfaring med å lese ut data fra tredjepart og sammenstille denne.

Noen eksempler på system vi har laget:

Helpdesk
Ordre og bestillingssystem
Lagerstyring
Kalender-tjenester
Trackingsystem for produksjon
Infoplakat.no
Sysmon.no

Kostnad

Vi fakturerer for medgått tid på utvikling. Vi gir deg et tidsestimat og rapporterer underveis på delmål som vi blir enige om.

Hvor mange timer som går med på et prosjekt er svært variert.

Vanlig estimat på en fullverdig applikasjon er ofte 30 timer på første-utkastet. Dermed går det fort 70-100 timer til applikasjonen har full funksjonalitet og kan tas i bruk. Ofte ønsker man gjerne mer funksjonalitet underveis, når man ser hva som er mulig.