Web-utvikling

Bruker du Excel til litt for mye? Mangler du oversikt i hverdagen?

Vi har laget alt fra bemanningsplanlegging, trackingsystem ved produksjon, lagersystem, integrasjon mot eksisterende programvare og lignende.


Tilgjengelighet

Vi benytter standarder som fungerer på alle dagens nettlesere, både PC og mobil.

Skreddersydd

Tilpasset deres behov, hvor andre standard programvare ikke holder mål.

Responsivt

Våre design er responsive, slik at de lett kan benyttes på alle enheter.

Sikkerhet

Vi har stort fokus på sikkerhet, både på server og applikasjon.

Mange fordeler

Egen utviklet programvare har mange fordeler, som bedre kontroll og økt produktivitet. Vi kan lage alt fra integrasjoner mot eksisterende systemer, slik at du slipper å registrere samme informasjon flere steder. Vi har kompetanse på tilknytte forskjellig hardware, som f.eks. strekkodeleser til etikettskriver.

Kostnad

Stort sett alle våre prosjekter blir fakturert for medgått tid. Vi gir deg et tidsestimat på ditt ønske og setter opp delmål. Vi sender faktura for hvert delmål som blir innfridd.

Hvor mange timer vi bruker på et prosjekt er veldig individuelt. Som regel har vi et funksjonelt første-utkast ferdig på rundt 30 timer. Men vi har flere prosjekt som har strekt seg mot 100 og 200 timer. Alt avhengig av hvor mye funksjonalitet dere ønsker.